15% allahindlus koodiga SUVI15 | Säästa juba täna →
10 € teileRegistreerumineSisselogimineOstukorvMenu

Isikuandmete kaitse

1.   Teave Bonami kohta

1.1.    Need ettevõtte BONAMI.CZ, a.s.(IČO: 242 30 111, asukohaga Praha 1 – Malá strana, Újezd 450/40, sihtnumber 118 00, registreeritud Praha Linnakohtus peetavas äriregistris tunnusnumbriga B 18575, edaspidi "BONAMI" ) isikuandmete töötlemise eeskirjad reguleerivad veebisaidi www.bonami.cz ja rakenduste (edaspidi " veebisaidid/rakendused ") külastajate, eelkõige registreeritud kasutajate (edaspidi " kasutaja") ja veebisaidi kaudu tellimuse esitanud BONAMI klientide (edaspidi "klient") isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

1.2.    BONAMI tegutseb isikuandmete töötlemisel haldurina ja määrab seega kindlaks, mis eesmärgil ja milliste vahenditega isikuandmete töötlemine toimub.

1.3.    BONAMI on määranud isikuandmete kaitse voliniku, kelleks on ins. Daniel Kmoch, poverenec@bonami.cz, (00)3726543614.

2.    Milliseid andmeid me töötleme?

2.1.    Klientide esitatud andmeid. BONAMI-s töötleme kasutajate ja klientide isikuandmeid. Eelkõige töödeldakse isikuandmeid, mille esitate ise meile BONAMI-s registreerumisel või tellimuse koostamisel.

2.2.    Need andmed hõlmavad eelkõige e-posti aadressi ja klientide puhul ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbrit, makse-, sisselogimis- ja identifitseerimisandmeid, teavet tellitud kauba või teenuse, lepingu ja lepingu täitmise kohta. Soovi korral võite esitada täiendavaid andmeid, näiteks oma töökoha aadressi või sünnikuupäeva või märkuse võimalike tarneaegade kohta.

2.3.   Andmed Facebookist. Kui kasutate registreerimiseks sotsiaalvõrgustikku Facebook, lubate BONAMI-le juurdepääsu ka oma avalikule profiilile, sünnikuupäevale, teabele oma praeguse elukoha ja e-posti aadressi kohta. Teie avalik profiil Facebookis sisaldab teie ees- ja perekonnanime, profiilipilti, vanusekategooriat, sugu ja muud avalikku teavet vastavalt Teie seadetele.

2.4.   Küpsiste kaudu saadud andmed. Reklaamikampaaniate paremaks suunamiseks ning toodete ja teenuste pakkumise parandamiseks kasutab BONAMI teavet kaupade kohta, mida meie kliendid on ostnud. Kui olete lubanud oma brauseris küpsiste salvestamise ja nõustute nende kasutamisega, hangib BONAMI andmeid veebisaidi külastuste, vaadatud toodete ja muude veebisaidil toimunud tegevuste kohta.

2.5.    BONAMI ei kogu ega töötle muul viisil tundlikke isikuandmeid, sealhulgas näiteks andmeid teie tervisliku seisundi, usutunnistuse või veendumuste jms kohta.

3.   Millistel eesmärkidel me andmeid töötleme?

3.1. Teie tellimuse töötlemiseks, st BONAMI ja kliendi vahelise lepingu täitmiseks, kasutame teie ees- ja perekonnanime ning kontaktandmeid. Andmetöötlus hõlmab sel juhul kõiki toiminguid alates tellimuse registreerimisest, selle töötlemisest, sealhulgas tellitud kaupade eest tasumine ja nende kohaletoimetamine. Sellisel juhul toimub töötlemine lepingu täitmise vajaduse ja ka juriidiliste kohustuste täitmise vajaduse alusel. Kui andmeid ei esitata, ei saa BONAMI teie tellimust töödelda.

3.2. Oma toodete pakkumiseks BONAMI klientidele kommertsteadete vormis kasutab BONAMI peamiselt e-posti aadressi, aeg-ajalt ka telefoninumbrit SMS-i saatmiseks. Sel juhul saadame kommertsteateid toodetega seotud kohta kaupadele, mille olete juba BONAMI-st ostnud. Töötleme BONAMI õigustatud huvide elluviimiseks piiratud otseturunduse vormis. Seetõttu ei nõua BONAMI nende kommertsteadete saatmiseks nõusolekut, kuid lubab Teil igal ajal uudiskirja tellimisest loobuda või sellise töötlemise suhtes vastuväiteid esitada. Klientidele, kes registreeruvad BONAMI-s tellimuse osana pärast käesolevate reeglite jõustumist, saame saata kommertsteateid kommertsteadete saatmise nõusoleku alusel, mis on täiesti vabatahtlik ja selle mitteandmine ei mõjuta Teie tellimuse täitmist. Nõusoleku BONAMI kommertsteadete saatmiseks annate BONAMI-s registreerumisel või hiljem oma kasutajakonto seadetes. Pange tähele, et BONAMI-s saavad registreeruda ainult üle 15-aastased isikud. Samuti saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, klõpsates vastaval lingil, mis asub igas kommertsteates või kasutajakonto seadetes. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei kasuta me enam teie andmeid kommertsteadete saatmise eesmärgil ega ka ülalnimetatud põhjustel BONAMI õigustatud huvide realiseerimiseks.

3.3. Meie toodete pakkumiseks ja BONAMI reklaamimiseks kasutajatele saadetava ärisuhtluse vormis kasutab BONAMI peamiselt e-posti aadressi. Sellisel juhul toimub töötlemine ainult Teie nõusoleku alusel isikuandmete töötlemiseks ja kommertsteadetesaatmiseks, mis on täiesti vabatahtlik ja isegi kui seda ei anta, saate jätkata meie veebisaidi/rakenduse täielikku kasutamist. Annate BONAMI-le nõusoleku BONAMI tellimisvormi kaudu. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, klõpsates igas kommertsteates olevat vastavat linki.

3.4. BONAMI-s tellimisprotsessi hõlbustamiseks ja kiirendamiseks kasutame Teie andmeid, mille sisestasite BONAMI-s registreerumisel oma kasutajaprofiilis või eelmise tellimusega. Neid andmeid kasutatakse edaspidiste ostude lihtsustamiseks eeltäites tellimisvormi. Sel juhul töötleme Teie isiku-, identifitseerimis-, kontakt-, sisselogimis- ja aadressiandmeid lepingu täitmiseks või vajadusel Teie kasutajakonto haldamise raames enne lepingu sõlmimist võetud meetmete rakendamiseks. Nende isikuandmete sisestamine kasutajaprofiili tellimuse vormi eeltäitmise eesmärgil on Teie poolt täiesti vabatahtlik ega mõjuta teie tellimuse täitmist. Kasutajaprofiilis või registreerimisel olevaid andmeid saate igal ajal kustutada või muuta, vt käesoleva dokumendi punkt 4.

3.5. Selleks, et saata teavet BONAMI kaupade laoseisu kohta, mida BONAMI hetkel laos ei ole, kasutame Teie isikuandmeid, mille esitasite vormi "jälgitavad tooted" täites, et saata Teile teavet kauba lattu saabumise kohta. Sellisel juhul töötleme Teie isikuandmeid töötlemise nõusoleku alusel kauba laoseisu kohta teabe saatmise eesmärgil, mis on täiesti vabatahtlik ja mida saab igal ajal tühistada toote üksikasjade kohta, klõpsates nuppu "Tühista" kasutaja profiilil või e-posti aadressil klienditugi@bonami.ee või muude loetletud kontaktide kaudu selles dokumendis.

3.6. BONAMI kaupu või teenuseid puudutavate ja reklamatsioonivormil esitatud kaebuste võimaldamisest ning lahendamisest tulenevate seaduslike kohustuste täitmiseks kasutab BONAMI kaebuses esitatud teavet. Sellisel juhul toimub töötlemine juriidilise kohustuse täitmise alusel. Kui arvate, et ostetud kaubal on puudusi, on Teil võimalus edastada oma isikuandmed posti teel või muul viisil saadetud reklamatsioonivormil/kaaskirjas või täites selle mõnes BONAMI esinduses. Sel juhul töötleme Teie isiku-, kontakt- ja aadressiandmeid, samuti teavet tellitud kauba või teenuse, lepingu ja lepingu täitmise kohta mõlema lepingupoole poolt. Kui olete tarbija, on BONAMI seadusesätete alusel kohustatud töötlema BONAMI poolt Teile müüdud kaupu või teenuseid puudutavate Teie kaebuse käsitlemiseks vajalikke isikuandmeid. Juhul, kui BONAMI ei ole seadusest tulenevalt kohustatud võimaldama Teil kaebust esitada, kuid teeme seda omal otsusel, töötleme Teie isikuandmeid, mis on vajalikud Teie kaebuse lahendamiseks ja seeläbi lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

3.7. BONAMI reklaamimise ja reklaami paremaks suunamiseks töötleb BONAMI küpsiste kasutamisel andmeid veebisaidi külastuste, vaadatud toodete ja muude veebisaidil tehtud tegevuste kohta. Töötlemine on võimalik ainult Teie nõusoleku alusel. vastavaid küpsiseid kasutades. See nõusolek on samuti täiesti vabatahtlik. Üldjuhul hangib BONAMI antud andmete põhjal statistikat, analüüse ja teateid veebilehe kasutajate käitumise kohta. Nende põhjal on siis võimalik reklaami paremini suunata või veebilehe sisu kohandada vastavalt sellele, mis tarbijat tõeliselt huvitab, mida ta otsib või mis huvitab laiemalt suuremat kasutajate gruppi. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemine tavaliselt automatiseeritud. Lisateavet küpsiste kohta leiate siit .

3.8. Küpsiseid kasutatakse ka BONAMI sidusprogrammi rakendamiseks, kui registreeritakse, kas olete 30 päeva jooksul pärast klõpsamist BONAMI reklaamil ostnud mistahes kaupu teistelt veebisaitidelt. Töötlemine on jällegi võimalik ainult Teie nõusolekul nende küpsiste kasutamiseks, mille olete juba esitanud meie siduspartneri veebisaidil, st lehel kus klõpsasite BONAMI reklaamil. Kui annate nõusoleku ja kui annate nõusoleku ka küpsiste salvestamiseks nendel eesmärkidel BONAMI veebisaidil, kasutatakse neid küpsiseid kooskõlas küpsiste kasutamise eeskirjad.

3.9. Klienditoe pakkumiseks kasutame teie nime ja e-posti andmeid, mille täidate enne BONAMI töötajaga vestluse alustamist veebisaidi vastavas vestlusaknas. Täites andmeid, väljendate oma nõusolekut nimetatud andmete töötlemiseks. Ainult vestluse alustamise alusel me Teie nime ja e-posti aadressi edaspidi mingil viisil ei kasuta.

4.    Nõusoleku tagasivõtmine ja kommertsteadete saatmise tühistamine

Ärisuhtlus. Nii BONAMI kasutajad kui ka kliendid võivad igal ajal loobuda kommertsteadete tellimisest, nimelt:
 • klõpsates vastaval lingil, mis asub iga kommertsteate jaluses; või
 • kasutajakonto seadetes;
 • esitades vastuväite isikuandmete töötlemisele BONAMI poolt e-posti aadressil klienditugi@bonami.ee või käesolevates eeskirjades toodud muude kontaktide kaudu.
Küpsised. Kui soovite oma seadmes küpsiste salvestamise keelata, saate sätteid muuta otse brauseris. Kui keelate BONAMI küpsiste salvestamise, ei pruugi mõned veebisaidi osad korralikult töötada. Lisateavet küpsiste keelamise ja kustutamise kohta leiate siit: siin.

5.    Kellel on juurdepääs andmetele?

5.1.    Eelkõige töötlevad isikuandmeid BONAMI ja selle töötajad. Kõik isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud on kohustatud hoidma konfidentsiaalsust ja see kohustus kehtib ka pärast nende koostöö lõppemist BONAMI-ga.

5.2.    Lisaks volitab BONAMI haldurina isikuandmete töötlemise teistele subjektidele, nn töötlejatele. Töötleja on mistahes subjekt, kes töötleb BONAMI jaoks isikuandmeid BONAMI määratud eesmärkidel ja viisil. Juhul, kui töötlemiseks on vajalik Teie nõusolek, edastame andmed töötlejatele ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud. Edastame töötlejatele ainult neid andmeid, mis on neile hädavajalikud oma teenuste osutamiseks. BONAMI kasutatavate töötlejate hulka kuuluvad:
 • DPD EESTI AS, Eesti Post Ltd (Omniva Group), Zásilkovna s.r.o.(transpordiettevõtted)
 • Daktela (klienditeeninduse teenuste osutamine)
 • X.commerce, Inc. (online-turunduse vahendid)
 • dba Magento, Inc. (online-turunduse vahendid)
 • Google LLC (online-turunduse vahendid)
 • Targito.com, s.r.o. (e-posti teel)
 • Facebook, Inc. (online-turunduse vahendid)
 • VIVnetworks.com s.r.o. (partnerprogrammi pakkumine)
 • SMSbrána s.r.o.
 • RTB House s.r.o.
 • Ayden NV
 • Global Payments Europe s.r.o.
 • ZooControl s.r.o.
 • Trustpilot, Inc.

6.    Kui kaua me andmeid töötleme?

6.1.    BONAMI töötleb isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil kogu tellimuse töötlemise perioodi jooksul, sealhulgas kauba eest tasumine ja selle kohaletoimetamine. Seaduse järgi salvestab BONAMI hiljem mõningaid raamatupidamisdokumentides sisalduvaid andmeid.

6.2.    Kommertsteateid saadetakse kasutajatele seni, kuni nad on nende saatmisega nõus. Klientide puhul saadetakse kommertsteateid seni, kuni nad tellimusest loobuvad või kuni nende andmete sel eesmärgil töötlemise vastu esitatakse vastuväide. Kommertsteateid saadetakse maksimaalselt 10 aasta jooksul. Seejärel küsib Bonami uut nõusolekut.

6.3.    Küpsiste kaudu turunduseesmärkidel saadud andmeid töötleb BONAMI kogu küpsiste kasutamise nõusoleku kehtivusaja jooksul, st selle perioodi jooksul, mil lubate küpsiseid oma brauseris salvestada või kuni esitatakse vastuväide Teie andmete töötlemisele sellel eesmärgil.

6.4.    Isikuandmete edasist töötlemist üle eelnimetatud ajavahemike teostab BONAMI ainult juhul, kui see on vajalik BONAMI suhtes kehtivatest õigusnormidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.    Millised on Teie õigused?

7.1.    Seoses isikuandmete töötlemisega võite pöörduda BONAMI poole ja nõuda:

 • Teavet BONAMI poolt töödeldavate isikuandmete kohta, isikuandmete töötlemise eesmärgi ja olemuse kohta, sealhulgas teave võimalike isikuandmete saajate kohta väljaspool BONAMI-t. Üldine teave isikuandmete töötlemise toimingute kohta sisaldub käesolevates eeskirjades.
 • Juurdepääsu andmetele, mille olete BONAMI-le esitanud kas registreerimisel või tellimuse koostamisel. Selle õiguse kasutamise korral kinnitab BONAMI Teile, kas ja milliseid konkreetseid isikuandmeid töödeldakse ning vajaduse korral tehakse need andmed Teile kättesaadavaks koos teabega nende töötlemise kohta.
 • Isikuandmete parandamist, kui need on mingil moel ebatäpsed või puudulikud. Ainult siis, kui andmed on ajakohased, saab BONAMI Teie tellimust korrektselt töödelda.
 • Andmete vigase seisundi selgitamist ja eemaldamist (nt isikuandmete blokeerimine, parandamine, lisamine või kõrvaldamine), kui arvate, et BONAMI töötleb isikuandmeid rikkudes Teie isikliku ja eraelu kaitset või rikkudes õigusnorme.
 • Isikuandmete kustutamist (nn õigust olla unustatud) või nende piiratud töötlemist, kui neid ei ole enam nimetatud eesmärkidel vaja või kui BONAMI-l ei ole enam seaduslikku põhjust isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas juhtudel, kui Te ei nõustu nende edasise töötlemisega. Osana nimetatud tingimuste täitmisest likvideerib BONAMI Teie andmed täielikult või osaliselt.
 • Teie nõusoleku alusel saadud automaatselt töödeldavate isikuandmete edastamist BONAMI-lt teisele subjektile, kui BONAMI edastab Teie isikuandmed üldkasutatavas vormingus Teile või Teie soovil teisele haldurile..
7.2.    Lisaks võivad BONAMI kliendid esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele kommertsteadete saatmise või ostueelistuste hindamise korral, mille alusel BONAMI lõpetab viivitamatult isikuandmete töötlemise nendel eesmärkidel.

7.3.    Lisaks ülaltoodud võimalustele võite Te BONAMI kohustuste rikkumise korral alati pöörduda Isikuandmete kaitse ameti poole.

8.    Turvalisus

8.1.    BONAMI kannab hoolt Teie andmete turvalisuse eest. Isikuandmete töötlemine toimub täielikult kooskõlas kehtivate õigusnormidega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). Isikuandmete töötlemisel paneb BONAMI suurt rõhku töödeldavate andmete tehnilisele ja organisatsioonilisele turvalisusele.

8.2.    Kõiki elektroonilisel kujul olevaid isikuandmeid säilitatakse andmekogudes ja süsteemides, millele pääsevad ligi ainult isikud, kes peavad isikuandmetega vahetult tegelema käesolevates reeglites nimetatud eesmärkidel ja seda ainult vajalikus ulatuses. Juurdepääs nendele isikuandmetele on kaitstud parooli ja tulemüüriga. Isikuandmete turvalisust testib BONAMI regulaarselt ja me täiustame seda pidevalt.

9.   Kontakt

Igasuguste isikuandmete töötlemist puudutavate märkustega või oma õiguste teostamiseks võite pöörduda BONAMI poole e-posti teel aadressil klienditugi@bonami.ee.

10.   Kehtivus

10.1.    Käesolevad eeskirjad kehtivad alates 1. 8. 2023